آج درختی

طرح آج درختی
طرح آج درختی
collection: 
ساده
design: 
آج درختی
material: 
کاغذ
roll size: 
100cm x 50m
طرح آج درختی
مشکی
طرح آج درختی
زرشکی
طرح آج درختی
طوسی
طراحی و توسعه توسط طراحان قرمز